• مدیریت و کارشناسان مرکز

  مدیریت مرکز مشاوره


  سرکار خانم  لیلا جوادی علمی 
  تحصیلات: دکتری روان شناسی تربیتی
  شماره تماس:05837266531
         داخلی:240

  کارشناسان مرکز مشاوره
      سرکار خانم مریم مقدسی ثانی
          کارشناس ارشد مشاوره
  کارشناس پذیرش، کمیسیون موارد خاص و مداخله در بحران
  شماره تماس:05837266531
         داخلی: 235        سرکار خانم مینا جهانی
        کارشناس ارشد مشاوره
  کارشناس کارگاه های آموزشی، مجری طرح های پایش سلامت و طرح پیام، کارشناس انتشارات

  شماره تماس:05837266531
         داخلی: 235

   

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵