• ارتباط با ما
    آدرس مركز مشاوره
    مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین، ساختمان اداری، سمت راست
    تلفن تماس دفتر پذيرش: 37266531  داخلی 235

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵