• مدیریت و کارشناسان مرکز
  مدیریت مرکز مشاوره

  سرکار خانم  لیلا جوادی علمی 
  تحصیلات: دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی  کارشناسان مرکز مشاوره
  1. سرکار خانم مریم مقدسی ثانی
  تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره
  کارشناس پذیرش، کمیسیون موارد خاص، کارگاه های آموزشی  2. سرکار خانم زهرا راضی اردغان
  تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
  کارشناس انتشارات، خوابگاه های دانشجویی

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵