• مدیریت و کارشناسان مرکز
  مدیریت مرکز مشاوره

  سرکار خانم  لیلا جوادی علمی 
  تحصیلات: دکتری روان شناسی تربیتی  کارشناسان مرکز مشاوره
  1. سرکار خانم مریم مقدسی ثانی
  تحصیلات: کارشناس ارشد مشاوره
  کارشناس پذیرش، کمیسیون موارد خاص،   2. سرکار خانم مینا جهانی
  تحصیلات: کارشناس ارشد مشاوره
  کارشناس انتشارات،کارگاه های آموزشی

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵