• مشاوران مرکز
   
  سرکار خانم سیما امانی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مشاوره شغلی


  جناب آقای سعید فیروزآباددی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی

  سرکار خانم قصابی فرد
  تحصیلات: کارشناس مددکاری

  جناب آقای حمزه نوروزی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

  سرکار خانم سلماز یارشیر
  تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

   

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵