• مشاوران مرکز
   
  سرکار خانم سیما امانی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مشاوره شغلی

  سرکار خانم گیاهی
  تحصیلات: کارشناس ارشد مشاوره بالینی

  جناب آقای حمزه نوروزی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

  سرکار خانم سلماز یارشیر
  تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

  سرکار خانم مهدیانفر
  تحصیلات:دانشجوی دکتری مشاوره

  جناب آقای دکتر حسین دولتی
  تحصیلات:دکتری روانشناسی عمومی

  سرکار خانم سمانه امیری
  تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

   

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵