چهار شنبه 5 دی 1397 ساعت 8:36 - تعداد بازدید : 84 چاپ خبر
اخبار دانشگاه کارگاه مدیریت شکست عاطفی
کارگاه شکست عاطفی توسط خانم امانی در تاریخ 97/9/18با حضور دانشجویان برگزار شد
کارگاه شکست عاطفی توسط خانم امانی  در تاریخ 18/9/97 با محتوای زیر برای دانشجویان برگزار شد
ابتدا در مورد واژه عشق از دانشجویان سوال شد و انواع تعاریف متعدد بررسی اجمالی شد و سپس به این موضوع اشاره شد که عشق از نظر موضوع این کارگاه یک هیجان است و این هیجان پیچیدگی و در برگرفته انواع هیجانات است . سپس با اشاره به اینکه گاهی افراد در روابطی عاطفی قرار می گیرند که موفق نیست به موضوع شکست عاطفی به شرح زیر پرداخته شد
üدلبستگی شدیدی که با هجران دائمی همراه باشد
üمن یک نفر را دوست دارم طالب رابطه با او هستم اما به دلایلی این رابطه امکان پذیر نیست
üبا طلاق فرق دارد: تعهد قانونی و کتبی با هم ندارند
üمربوط به روابط قبل ازدواج است
üدلبستگی ممکن است یک طرفه باشد
üدلبستگی ممکن است طرف مقابل حتی بی خبر باشد
سپس در خواست این افراد مبنی بر اینکه به من کمک کنید فراموشش کنم به شکل زیر به بحث گذاشته شد
üبه من کمک کنید به این موضوع فکر نکنم
üهیپنوتیزم به من کمک می کنه این تیکه از ذهنم پاک بشه ؟ چقدر طول می کشه ... ؟
üاون زمانی که گذاشتنت تو قبر و بینیت خورد به سنگ من نمی دونم که بهش فکر می کنی یا نه ؟
این خواسته شما ناشی از دردیه که داری تحمل می کن و سپس به تفاوت شکست عاطفی با سوگ پرداخته شد
üاحساس سو استفاده (عاطفی  ویا جسمی یا مالی یا جنسی و...)
üامید به بازگشت در سوگ وجود ندارد
üدر شکست عاطفی امید به بازگشت وجود دارد خصوصا اگر بارها جدا شده باشند
üبعد از سوگ شخص با کسی رابطه ندارد ولی در اینجا شخص همزمان یا بعدها با دیگری وارد رابطه خواهد شد
üدر شکست عاطفی ممکن است فرد طرد شدن را تجربه کرده باشد.
شخص دچار سندرم چشم انتظاری می شودو به هیجانات طبیعی در این دوره اشاره شد
Ÿضربه و شوک
Ÿانکار
Ÿنشانه های هیجانی و روانی و جسمانی
Ÿافسردگی
Ÿگناه
Ÿعصبانیت
Ÿآرمانی ساختن
Ÿواقع گرایی
Ÿپذیرش
Ÿسازگاری مجدد
Ÿرشد شخصی
با ایجاد سوال دلبستگی چرا اینقدر ضربه می زند به موضوعات سرمایه گزاری عاطفی پرداخته شد:
سرما یه گزاری عاطفی :
خیالپردازی در مورد رابطه : سفر و بچه و ...
حرف زدن مرتبط یا غیر مرتبط : ممکن است دچار برداشتهای غلط شوند
محدود سازی روابط: برای این رابطه بیشتر از بقیه تلاش می کند
برنامه ریزی برای با هم بودن
تلاش برای رفع مشکلات : سنگ صبور- مشکلات  با دوست خانواده و یا استادش
لذت :هدیه دادن – حوصله سر رفتن گپ زدن احساس خوب
با اشاره به انواع هیجاناتی که شخص در این دوره تجربه می کند به شناخت بیشتر شکست عاطفی و احساسات طبیعی  و گاها تصمیم گیری های غلط مبتنی بر این احساسات در این دوره اشاره شد.
وقتی هیجانات زیاد و پیچیده می شود رفتارش تحت تاثیر هیجانات قرار می گیرد
در این مرحله کار شناختی نمی شه کرد مثل اینکه بخوای به دوستت بفهمونی اون گزینه مناسب نبوده نصیحت کنی و
شخص توانایی مدیریت افکارش را ندارد تصمیمات ممکن است نادرست باشد
باید کمک بشه تا شخص بتواند هیجاناتش را تنظیم کند.
شکاف بین منطق و احساسات و از دست دادن یکپارچگی وحودی در شخص و ..... در تشریع شرایطی که شخص بین عقل و احساسش گیر کرده است پرداخته شد و از دانشجویان سوال شد که اگر تجربه مشابهی داشته اند در مورد انواع راهکارهای موثر صحبت کنند.
سپس راهکارهای سالم اشاره به تیم حمایتی در این دوره به رسمیت شناسی احساسات کمک به تنظیم هیجانی و ارجاع به مشاور و.... اشاره شد ودر پایان نیز از دانشجویان پذیرایی شد.

             
 
 
منبع: 
نوشته شده توسط: مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان
کلمات کلیدی: 

اخبار مرتبط

کارگاه آموزشی کنترل خشم
کارگاه اموزشی مدیریت خشم
کارگاه آموزشی کنترل فشار خون ویژه کارکنان مجتمع آموزش عالی اسفراین
کارگاه آموزشی مهارت قاطعیت کارگاه آموزش مهارت های قاطعیت در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1398 توسط آقای نوروزی روانشناس مرکز مشاوره مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی و با حضور جمعی از دانشجویان مشتاق برگزار گردید.


آخرین اخبار
پربازدید ترین ها
کارگاه آموزشی کنترل خشم یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 10:14
کارگاه اموزشی مدیریت خشم یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 14:11
کارگاه آموزشی مهارت قاطعیت دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 10:58
کارگاه آموزشی مدیریت استرس شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 14:1
کارگاه آموزشی مدیریت استرس شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 13:53
کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 13:45
کارگاه آموزشی کنترل خشم سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33
محل لینک 1
محل لینک 2
محل لینک 3 • اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 10:14
  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 14:11
  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 1 خرداد 1398 ساعت 13:36

  کارگاه آموزشی مهارت قاطعیت

  کارگاه آموزش مهارت های قاطعیت در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1398 توسط آقای نوروزی روانشناس مرکز مشاوره مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی و با حضور جمعی از دانشجویان مشتاق برگزار گردید.  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 10:58
  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 14:1
  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 13:53
  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 13:45
  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33
  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 12:16

  مشاوره قبل از ازدواج

  کارگاه آموزشی ((مشاوره قبل از ازدواج))  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 14:40

  مشاوره قبل از ازدواج

  در تاریخ98/1/26کارگاه آموزشی((مشاوره قبل از ازدواج)) توسط جناب آقای دکتر وظیفه شناس با حضور جمعی از دانشجویان برگزار گردید.  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 14:41
  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 15 اسفند 1397 ساعت 13:55

  دومین جلسه کارگاه آموزشی کاربست تئوری انتخاب ،در ارتباط موثر با دانشجویان ویژه اعضا هیئت علمی

  در تاریخ 97/10/23 دومین جلسه از کارگاه آموزشی ، آموزش ارتباط موثر با دانشجویان ویژه اعضا هیئت علمی توسط جناب آقای دکتر برآبادی در سالن شیخ آذری مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین برگزار گردید:  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 15 اسفند 1397 ساعت 8:26
  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 15 اسفند 1397 ساعت 9:22

  کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه اعضا شورای صنفی

  کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه اعضای شورای صنفی در تاریخ 97/10/5توسط آقای نوروزی،کارشناس ارشد مشاوره بالینی،در سالن شیخ آذری برگزار شد:  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 12 دی 1397 ساعت 10:1

  کارگاه روش های مطالعه مفید و برنامه ریزی درسی

  کارگاه روش های مطالعه مفید و برنامه ریزی درسی توسط خانم یارشیر در تاریخ 4/10/97 در سالن شیخ آذری برگزار گردید  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 5 دی 1397 ساعت 16:16

  کارگاه مهارت های زندگی با تاکید بر مدیریت خشم و جراتمندی ویژه اعضای شورای صنفی

  کارگاه مهارتهای ارتباطی در تاریخ 28 آذر ماه توسط خانم امانی،مشاور مرکز مشاوره دانشگاه، با محتوای زیر برای دانشجویان برگزار شد:  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 5 دی 1397 ساعت 13:44

  کارگاه خودآگاهی و اعتماد به نفس

  در تاریخ 27 آذرماه کارگاه خودآگاهی و اعتماد به نفس در سالن شیخ آذری توسط خانم یارشیرو با حضور دانشجویان برگزار گردید که با استقبال خوب دانشجویان روبرو شد  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 5 دی 1397 ساعت 11:56

  کارگاه پیشگیری از ایدز

  کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز در تاریخ 19 آذر ماه توسط آقای علیزاده، کارشناس بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اسفراین برگزار گردید  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 5 دی 1397 ساعت 8:50

  کارگاه مدیریت شکست عاطفی

  کارگاه شکست عاطفی توسط خانم امانی در تاریخ 97/9/18با حضور دانشجویان برگزار شد  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 5 دی 1397 ساعت 8:36

  کارگاه پیشگیری از ایدز ویژه کارکنان

  کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز ویژه کارکنان و اعضا هیات علمی به همت مرکز مشاوره و بهداشت و روان مجتمع برگزار گردید  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       چهار شنبه 5 دی 1397 ساعت 9:2

  کارگاه افزایش توانمندی های مغزی (مدیریت استرس)

  کارگاه آموزشی تموانمندی های مغزی(مدیریت استرس)در تاریخ 97/9/20در سالن شیخ آذری با توسط سرکار خانم یارشیر و با همکاری دانشجویان برگزار گردید  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       شنبه 1 دی 1397 ساعت 13:24
  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       شنبه 1 دی 1397 ساعت 12:27

  برگزاری کارگاه آموزشی معنای زندگی من

  کارگاه آموزشی با موضوع معنای زندگی من در تاریخ29آبان ماه97در سالن شیخ آذری با تدریس خانم یارشیر وحضور دانشجویان برگزار گردید  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 10:54

  برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

  در تاریخ 97/8/28 کارگاه پیشگیری از اعتیاد توسط آقای نوروزی برگزار گردید که عناوین کارگاه به شرح ذیل می باشد: معرفی مواد اعتیاد آور و محرک، قرص های ریتالین، قرص های روان گردان مانند ترامادول، مواد اعتیاد آور صنعتی مانند شیشه و...، توضیح درباره مضرات استفاده از مواد ذکر شده، معایب و مزایای قرص های ریتالین در پایان کارگاه استاد محترم به پرسش دانشجویان پاسخ دادند و بروشورهای مربوط به اعتیاد در بین دانشجویان توزیع شد.  اخبار دانشگاه      مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان       دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 10:29  آرشیو اخبار

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵