• برنامه حضور مشاورین
  روزهای حضور مشاورین به صورت ذیل میباشد:

  خانم امانی:یکشنبه،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8_13

  خانم یارشیر:یکشنبه  و سه شنبه از ساعت 8-12

  آقای نوروزی:یک شنبه تا چهارشنبه از ساعت14:30_16

  خانم گیاهی:یک شنبه و سه شنبه از ساعت 13-17

  خانم مهدیانفر:چهارشنبه ها از ساعت 8_14

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵