اخبار دانشگاه

کارگاه اموزشی بررسی علل طلاق از منظر روانشناسی در تاریخ 6/12/96 جلسه ضمن خدمت کارگاه اموزشی بررسی علل طلاق از منظر روانشناسی توسط خانم یارشیر در سالن شیخ اذری ویزه کارمندان برگزار گردید.
کارگاه اموزشی بررسی علل طلاق از منظر روانشناسی در تاریخ 5/12/96 جلسه ضمن خدمت کارگاه اموزشی بررسی علل طلاق از منظر روانشناسی توسط خانم یارشیر در سالن شیخ اذری ویزه کارمندان برگزار گردید.
کارگاه ضمن خدمت بررسی علل طلاق از منظر روان شناسی در تاریخ 26/9/96 کارگاه ضمن خدمت کارگاه ضمن خدمت بررسی علل طلاق از منظر روان شناسی توسط خانم یارشیر در سالن شیخ اذری ویزه کارمندان برگزار گردید.
کارگاه مشاوره حقوقی خانواده در تاریخ 28/9/96 کارگاه ضمن خدمت مشاوره حقوقی خانواده توسط خانم دکتر مقدسی در سالن شیخ اذری ویزه کارمندان برگزار گردید
کارگاه آموزشی ازدواج موفق در تاریخ 28 /9 /96 کارگاه آموزشی ازدواج موفق با حضور دانشجویان در سالن شیخ آذری مجتمع اموزش عالی اسفراین برگزار گردید
کارگاه آموزشی مدیریت استرس به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ 26/9/96 کارگاه مدیریت استرس در سالن کنفرانس برگزار گردید.

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵