چهار شنبه 5 دی 1397 ساعت 8:36 - تعداد بازدید : 174 چاپ خبر
اخبار دانشگاه کارگاه مدیریت شکست عاطفی
کارگاه شکست عاطفی توسط خانم امانی در تاریخ 97/9/18با حضور دانشجویان برگزار شد
کارگاه شکست عاطفی توسط خانم امانی  در تاریخ 18/9/97 با محتوای زیر برای دانشجویان برگزار شد
ابتدا در مورد واژه عشق از دانشجویان سوال شد و انواع تعاریف متعدد بررسی اجمالی شد و سپس به این موضوع اشاره شد که عشق از نظر موضوع این کارگاه یک هیجان است و این هیجان پیچیدگی و در برگرفته انواع هیجانات است . سپس با اشاره به اینکه گاهی افراد در روابطی عاطفی قرار می گیرند که موفق نیست به موضوع شکست عاطفی به شرح زیر پرداخته شد
üدلبستگی شدیدی که با هجران دائمی همراه باشد
üمن یک نفر را دوست دارم طالب رابطه با او هستم اما به دلایلی این رابطه امکان پذیر نیست
üبا طلاق فرق دارد: تعهد قانونی و کتبی با هم ندارند
üمربوط به روابط قبل ازدواج است
üدلبستگی ممکن است یک طرفه باشد
üدلبستگی ممکن است طرف مقابل حتی بی خبر باشد
سپس در خواست این افراد مبنی بر اینکه به من کمک کنید فراموشش کنم به شکل زیر به بحث گذاشته شد
üبه من کمک کنید به این موضوع فکر نکنم
üهیپنوتیزم به من کمک می کنه این تیکه از ذهنم پاک بشه ؟ چقدر طول می کشه ... ؟
üاون زمانی که گذاشتنت تو قبر و بینیت خورد به سنگ من نمی دونم که بهش فکر می کنی یا نه ؟
این خواسته شما ناشی از دردیه که داری تحمل می کن و سپس به تفاوت شکست عاطفی با سوگ پرداخته شد
üاحساس سو استفاده (عاطفی  ویا جسمی یا مالی یا جنسی و...)
üامید به بازگشت در سوگ وجود ندارد
üدر شکست عاطفی امید به بازگشت وجود دارد خصوصا اگر بارها جدا شده باشند
üبعد از سوگ شخص با کسی رابطه ندارد ولی در اینجا شخص همزمان یا بعدها با دیگری وارد رابطه خواهد شد
üدر شکست عاطفی ممکن است فرد طرد شدن را تجربه کرده باشد.
شخص دچار سندرم چشم انتظاری می شودو به هیجانات طبیعی در این دوره اشاره شد
Ÿضربه و شوک
Ÿانکار
Ÿنشانه های هیجانی و روانی و جسمانی
Ÿافسردگی
Ÿگناه
Ÿعصبانیت
Ÿآرمانی ساختن
Ÿواقع گرایی
Ÿپذیرش
Ÿسازگاری مجدد
Ÿرشد شخصی
با ایجاد سوال دلبستگی چرا اینقدر ضربه می زند به موضوعات سرمایه گزاری عاطفی پرداخته شد:
سرما یه گزاری عاطفی :
خیالپردازی در مورد رابطه : سفر و بچه و ...
حرف زدن مرتبط یا غیر مرتبط : ممکن است دچار برداشتهای غلط شوند
محدود سازی روابط: برای این رابطه بیشتر از بقیه تلاش می کند
برنامه ریزی برای با هم بودن
تلاش برای رفع مشکلات : سنگ صبور- مشکلات  با دوست خانواده و یا استادش
لذت :هدیه دادن – حوصله سر رفتن گپ زدن احساس خوب
با اشاره به انواع هیجاناتی که شخص در این دوره تجربه می کند به شناخت بیشتر شکست عاطفی و احساسات طبیعی  و گاها تصمیم گیری های غلط مبتنی بر این احساسات در این دوره اشاره شد.
وقتی هیجانات زیاد و پیچیده می شود رفتارش تحت تاثیر هیجانات قرار می گیرد
در این مرحله کار شناختی نمی شه کرد مثل اینکه بخوای به دوستت بفهمونی اون گزینه مناسب نبوده نصیحت کنی و
شخص توانایی مدیریت افکارش را ندارد تصمیمات ممکن است نادرست باشد
باید کمک بشه تا شخص بتواند هیجاناتش را تنظیم کند.
شکاف بین منطق و احساسات و از دست دادن یکپارچگی وحودی در شخص و ..... در تشریع شرایطی که شخص بین عقل و احساسش گیر کرده است پرداخته شد و از دانشجویان سوال شد که اگر تجربه مشابهی داشته اند در مورد انواع راهکارهای موثر صحبت کنند.
سپس راهکارهای سالم اشاره به تیم حمایتی در این دوره به رسمیت شناسی احساسات کمک به تنظیم هیجانی و ارجاع به مشاور و.... اشاره شد ودر پایان نیز از دانشجویان پذیرایی شد.

             
 
 
منبع: 
نوشته شده توسط: مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان
کلمات کلیدی: 

اخبار مرتبط

برگزاری نشست صمیمی شورای داخلی مرکز مشاوره نشست صمیمی ریاست مرکز مشاوره با تیم روانشناسی مرکز، در سالن شیخ آذری در مورخه 21تیر ماه برگزار گردید.
برگزاری کارگاه آموزشی دانش افزایی و نحوه تعامل صحیح سرپرستان خوابگاه ها با دانشجویان مرکز مشاوره و سلامت با همکاری مدیریت امور دانشجویی، ضمن توجه به پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی کارگاهی با عنوان "دانش افزایی و نحوه تعامل صحیح سرپرستان خوابگاه ها با دانشجویان"، در روز سه شنبه هفدهم تیرماه برگزار نمود.
برگزاری کارگاه آموزشی "فرزند پروری ناکارآمد دیروز، دانشجوی آسیب پذیر امروز، راهکارها" مرکز مشاوره و سلامت مجتمع آموزش عالی اسفراین با هدف افزایش آگاهی کارکنان و اعضای هیأت علمی اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان "فرزند پروری ناکارآمد دیروز، دانشجوی آسیب پذیر امروز، راهکارها" نمود.
شانزدهمین جلسه شورای سیاست گذاری مرکز مشاوره و سلامت روان شانزدهمین جلسه شورای سیاست گذاری مرکز مشاوره و سلامت مجتمع آموزش عالی اسفراین در تاریخ 4 تیر ماه 1399 با حضور اعضای شورا برگزار گردید.


آخرین اخبار
پربازدید ترین ها

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵