اخبار دانشگاه سه شنبه 1 آبان 1397 ساعت 8:4

کارگاه مهارت های کنترل استرس

کارگاه مدیریت استرس برای دانشجویان به شرح زیر برگزار شد: تعریف استرس،نشانه های استرس،هیجانهای همراه با استرس ،نقطه شروع استرس و سپس موقعیتهای استرس زای دانشجویان و روشهای مدیریت استرسی که تا کنون افراد از آن استفاده می کردند به بحث گذاشته شد و در ادامه مدیریت استرس در دو محور مدیریت هیجان مدار و مدیریت مسئله مدار آموزش داده شد. انواع روشهای هیجان مدار مثبت و منفی و مسئله مدار مثبت و منفی ،کارآمد و ناکارآمد بودن آنها در موقعیتهای متفاوتی که در زندگی دانشجویی تجربه می شوند مثل سخت بودن دروس، است

                         

منبع:   تعداد بازدید : 82 نوشته شده توسط: مدیر مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان

کلمات کلیدی: 


بازگشت

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵